Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на стари квартали 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62 и части от стари квартали 58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана на м. "Овча Купел актуализация" - парк „Кукуряк"

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Овча купел ОВЧА КУПЕЛ - АКТУАЛИЗАЦИЯ парк „Кукуряк"

Прикачени документи

Тип
Схема водопровод Преглед
Схема Канализация Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Схема на преместваеми обекти Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
Паркоустройство Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема Телекомуникации Преглед