Правомощия

Заповед РД-09-50-1042 от 06.12.2012г. Правомощия от главен архитект към длъжностни лица от Столична община и районна администрация
Заповед РД-09-50-222 от 28.03.2014г. Правомощия от главен архитект към длъжностни лица от Столична община и районна администрация
Правомощия на Главния архитект на Столична Община 23.11.2010 г.
Правомощия на Главния архитект на Столична Община 19.03.2012 г.
Правомощия на Главния архитект на Столична Община 05.12.2012 г.
Заповед РА50-395/14.06.2017 Г. - ПРАВОМОЩИЯ ОТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
Заповед СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО
Заповед СОА18-РД09-396/26.04.2018 Г. на Кмета на СО - Правомощия на Главния архитект на СО
Заповед РА50-367/09.05.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО
Заповед СОА18-РД09-69/10.01.2019 Г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Компетенции при издаване на разрешение за поставяне
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Заповед СОА20-РД09-1670_15.04.2020 на Кмета на Столична община към длъжностни лица от Столична община и районна администрация
Заповед РД-09-09-32_11.05.2020 г. на Главния архитект на СО към длъжностни лица от районни администрации
СПИСЪК на представителите от районните администрации, оправомощени от главния архитект на Столична община да го представляват на ДПК
Заповед РД-09-09-28/17.03.2021 г. на Главния архитект на Столична община
Заповед СОА21-РД09-455/22.03.2021 г. на Кмета на Столична община
Заповед РД-09-09-08/07.01.2022 г. на Главния архитект на Столична община
Заповед СОА22-РД09-34/13.01.2022 на Кмета на Столична община
Заповед РД-09-09-142/28.10.2022 г. на Главния архитект на Столична община
Заповед САГ23-РД-09-09-42/25.05.2023 г. на Главния архитект на Столична община
Заповед САГ24-РД-09-09-43/16.05.2024 г. на Главния архитект на Столична община