Контакти

Направление "Архитектура и
градоустройство"

Адрес:
гр. София, ул. "Сердика", № 5
Телефони за справки в деловодство:
+359 (0) 2 923 8 221
+359 (0) 2 923 8 358

Телефони за справки в архив:
+359 (0) 2 923 8 256
+359 (0) 2 923 8 319
Факс:
+359 (0) 2 980 67 41

Сканирайте QR кода на Вашето мобилно устройство за да започнете кореспонденция с НАГ във Вайбър.

 

Заявления, молби и други документи по преписките могат

да се подават и по  имейл delovodstvo@sofia-agk.com, както и да бъдат изпращани по пощата или чрез куриер.

Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc)

Ел. поща:

office@sofia-agk.com- администрация