Градска среда, преместваеми обекти и реклама

липсва
Интерактивна карта
липсва
Преместваеми обекти Схемите, които ще намерите в този раздел, са групирани в схеми на акционни преместваеми обекти, мобилни търговски съоръжения, преместваеми обекти, спирки, обществени тоалетни, паркове.
липсва
Рекламни елементи Схемите са разпределени в две основни групи „Рекламни елементи съгласно решение на ОЕСУТ“ и „Рекламни елементи с рекламна площ до 2 кв.м.“ с данни за локация, позиция и тип на рекламния обект.
липсва
Обменни центрове за велосипеди Схемите с разположение на обменните центрове на велосипеди показват детайлно местоположение на обменни центрове, като във всяка схема се предлага справка за местоположение спрямо предишно и ново решение за поставяне.
липсва
Сигнали Предприети действствия от НАГ по постъпили сигнали
липсва
ОБЩИНСКИ ТИПОВИ ПРОЕКТИ
липсва
Елементи на градското обзавеждане
липсва
Кампанийни събития
липсва
Информационни елементи
липсва
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ