Указания

 

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.

1. Заявления за издаване на визи за проектиране на основание чл. 140а от ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.) се подават до Главния архитект на Столична община, след утвърждаване на образец от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. При подаване на заявления за одобряване на проект за ПУП задължително се представя документ за заплатена услуга на експлоатационните дружества за съгласуване на проекта.

 

УКАЗАТЕЛНИ ПИСМА

ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - ОТЧУЖДАВАНЕ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - ИЗДАВАНЕ НА ИАА
ДО КМЕТOВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - НЕЗАКОННИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - НАРЕДБА N 6
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - СЪОБЩАВАНЕ НА ПУП
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - ЗАНН
ДО КМЕТОВЕТЕ И ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Прилагане на Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на процедурите по Закона за устройство на територията.                                  
Констативен протокол-озеленяване

ЗАПОВЕД РД-09-09-76/29.07.2021 г. - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

ЗАПОВЕД РА-20-54/02.11.2021 г. - ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ДИРЕКЦИЯ "ОСК"