София - град за хората

липсва
Проект "Град за хората"
липсва
СПОДЕЛИ КВАРТАЛА Сподели Квартала - Модел за споделено развитие на жизнена градска среда. Вече можете да разгледате финалния доклад, обобщаващ дейностите и резултатите по проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II" и ж.к. „Яворов“
липсва
Видеозапис на публична лекция на Хенриет Вамберг от "Геел" проведена на 30 март 2017 г., връзка към YouTube
липсва
Презентация на Хенриет Вамберг от "Геел" от публична лекция, проведена на 30 март 2017 г., файл във формат pdf с големина 60 mb
липсва
Презентация на Хенриет Вамберг от "Геел" от публично представяне на доклад по проект "София - град за хората", проведено на 4 октомври 2017 г., файл във формат pdf с големина 196 mb
липсва
Доклад по проект "София - град за хората", изготвен от "Геел"
липсва
Видео запис на публичното представяне на Доклад "София - град за хората", изготвен от "Геел", проведено на 4 октомври 2017г., връзка към YouTube
липсва
Изложба “София - град за хората” - стъпки към трансформацията на града
липсва
"Смъртта и животът на големите американски градове", Джейн Джейкъбс
липсва
"Градове за хората", Ян Геел
липсва
"Пешеходен град", Джеф Спек
липсва
"Как да изследваме градския живот", Ян Геел и Биргит Сваре
липсва
МАЛКО ТЪРНОВО
липсва
Проект за трансформация на ул.“Съборна“ между бул.“Витоша“ и Градската градина
липсва
ЗЕЛЕНИЯТ ПРЕХОД НА ГАРИТЕ: ПРОЕКТ ОТ ПРОЕКТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“София – град за хората” е пилотен проект за изследване и анализ на публичните пространства в центъра на града по методологията на датския архитект и урбанист проф. Ян Геел. Превръщането на София в по-добър град за хората е ангажимент, който Главният архитект на Столична община Здравко Здравков пое още с кандидатстването за поста си. Работата на екипа на проф. Геел в София е част от по-мащабната заявка на арх. Здравков за фокусиране на политиката на Столична община към развиването на публичните пространства за пешеходци и велосипедисти, за ограничаване на автомобилния трафик и превръщането на София в град с човешки мащаб. Финалния резултат от проекта е доклад с анализ и препоръки за развитие на публичните пространства в централната градска част на София.

 

 

    Проектът премина през следните фази:

   - март 2017 г. – посещение на екипа на “Геел” в София за специализирано обучение с членове на администрацията на Столична Община, професионалисти и представители на неправителствения сектор;

   - април-май 2017 г. – извършване на теренни проучвания от студио “Плейсмейк” и екип от 35 доброволци;

   - май-юни 2017 г. – обработване на данните от студио “Плесмейк” и предоставянето им на “Геел”;

   - юни-септември 2017 г. – изготвяне на финален доклад от “Геел” на база на събраните данни от обучението и теренните проучвания;

   - 04 октомври 2017 г. – публично представяне на Доклад по проект “София-град за хората”

 

 

    Партньори на Столична община по проект “София – град за хората” са “Геел” и студио “Плейсмейк”. Проектният екип от страна на “Геел” се състои от Хенриет Вамберг - управляващ партньор на “Геел”, и Лиза Мюлер - архитект. От българска страна студио “Плейсмейк” е избрано да координира проекта и теренните проучвания заради обучението и опита на членовете на екипа в прилагането на методологията на проф. Геел в предишни свои проекти. В този свой проект “Плейсмейк” събира следния екип професионалисти - Силвия Чакърова (урбанист, докторант), Нурхан Реджеб (урбанист), Галина Алексова (урбанист), Павел Янчев (архитект, урбанист), Деспина Кънева (урбанист), Стела Калоянова (урбанист), Маялен Ланда Ореги (архитект), Зорница Миткова (връзки с обществеността).

 

 

    Доброволците, които се включиха в изследванията на публичните пространства и публичния живот са: Айтор Сеспон Диез, Айсен Сапунджи, Ана Благова, Ангел Захариев, Антоанета Иванова, Даяна Николова, Десислава Ковачева, Добрин Проданов, Елена Балабанска, Елица Ушагелова, Жозеф Зен Насер, Ива Бърдарска, Иван Пейнирджиев, Ивета Славчева, Ирен Станикина, Калоян Карамитов, Кристин Джалова, Магдалена Богданова, Марина Матева, Мария Иванова, Мая Митева, Маялен Ланда Ореги, Милена Никова, Паола Петкова, Петранка Василева, Петър Кирилов, Пламена Костова, Ралица Карамусалова, Ралица Цачева, Славяна Димитрова, Татяна Атанасова, Татяна Неделчева, Теодор Узунов и Теодора Маркова

 

 

    За да се свържете с екипа на проекта, моля пишете на: sofiacityforpeople@gmail.com