КНИГИ

Направление "Архитектура и градоустройство" препоръчва:
Във връзка с подобряване обслужването на гражданите и повишаване на качеството на административните услуги, предоставяни от Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство” въведе принципа „Обслужване на едно гише” в сградата на НАГ, ул. „Сердика” N5, партер.

За удобство на гражданите в сградата на НАГ работят и офиси на: