Справка в деловодство

Ако сте завели документ в деловодството на Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община може да направите справка за неговото състояние:
В полето "Код за достъп" въведете кода за достъп отбелязан на картончето, което сте получили от деловодителя при завеждане на документа.
В полето "Код за сигурност" въведете автоматично генерирания числов код, показан под полетата за въвеждане.
Натиснете бутона Вход.
Като резултат ще получите информация за състоянието на Вашата преписка.

НАПРАВЕТЕ СПРАВКА