Съобщение

липсва
Дата на публикуване: 28.01.2021

Във връзка с публикувани в медиите спекулативни твърдения на експерти към групата на „Демократична България“ в СОС за направените промени в Закона за устройство на територията, правим следните уточнения, които да дадат коректна информация на гражданите:

Заповеди за изменения в одобрения инвестиционен проект се издават само в срока на правно действие на разрешението за строеж. Ето защо те не могат да променят по никакъв начин този срок на действие. За презаверяване на разрешенията за строеж е предвидена отделна процедура и отделен законов ред.

Такива са разпоредбите на действащия в момента Закон за устройство на територията (ЗУТ) и това е тезата, която винаги е била защитавана от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. Това е тезата на Столична община и при обсъжданията на казуса по строителството на сграда „Златен век“ в район „Лозенец“.

Поради възникнали инцидентни тълкувания, в които някои съдийски състави са защитавали противното мнение, Направление „Архитектура и градоустройство“ предложи с промените в ЗУТ да се запише изричен текст в чл. 154, ал. 5, който да указва какво е значението на действащата в момента разпоредба. Тя не променя досега действащия ред, а го разяснява именно заради инцидентни тълкувания в друга посока.

Процедурите по чл. 154 от ЗУТ указват реда, по който могат да се правят изменения на одобрените инвестиционни проекти след издадено разрешение за строеж, без това да касае срока на действие на разрешението за строеж.

Единственият законов ред, по който се издават разрешения за строеж и се презаверяват, е указан в чл. 153 от ЗУТ. В тази разпоредба са описани и сроковете, в които действа разрешението за строеж и те не могат да бъдат изменяни по никакъв друг начин.

Подчертаваме отново, че текстът, който беше приет от Народното събрание на 28.01.2021 г., пояснява действащия ред, а не го изменя – а именно указва ясно, че „заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа“.

Твърдения на „Демократична България“, че „внесените поправки обслужат рестарт на спрения строеж на АртексЗлатен век, са груба манипулация, която категорично не отговаря на истината.