Нова организация на движението в района на площад „Св. Неделя“

липсва
Дата на публикуване: 22.02.2018

На заседанията на постоянните комисии по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет, проведени на 21.02.2018 г., беше приет проектът за постоянна организация на движението в района на площад „Света Неделя“. 

Предстоящите промени са в изпълнение решението на общинския съвет от 28.09.2017 г. за разширяване на пешеходната зона по бул. „Витоша“, като към съществуващата такава се добавя и участъкът от ул. „Алабин“  до бул. „Ал. Стамболийски“.  Запазва се автомобилното движение по улиците „Алабин“ и „Позитано“ и се променя посочността на някои от улиците в района. Променя се и режимът на работа на светофарните уредби в обхвата на проекта.

Новата организация на движение ще влезе в сила в началото на месец март.

С проекта можете да се запознаете тук.