Как да работя с регистрите на страницата на НАГ

Регистър на архитектурните документи в електронния архив на НАГ

 

 Градоустройствени заповеди

 

 Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 

 

Работа с регистри Визи, Доклади на Гл. Архитект и Заповеди на общински строителен контрол

  

Регистрация на потребителски профил в НАГ

  

Подписване с електронен подпис

  

Подаване на заявление НПО

 Как да намеря разрешение за строеж в публичния регистър?

 Как да прегледам разрешение за строеж и заповедите към него от публичния регистър?