НомерДатаОснованиеИздателРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
nVknjwYFIrM=РТР22-ТД26-234222.11.2022 г.ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 41, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 42, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 91 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Триадица"ТриадицаMестност "КРЪСТОВА ВАДА", Квартал по регулация: 29, УПИ III - 480,481, Идентификатор КККР (имот): 68134.1007.2886, Планоснимачен район: Кръстова вада, Планоснимачен № 1208,1367,162, Адрес ул. Георги Черкелов № 2, кв. Кръстова вада175340Gv1JILtos4Q= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/TRIADICA/КВ.29 ТРАФО.jpgВиза за проектиране
Iq5JTK-u3TQ=РВТ22-ГР00-67317.11.2022 г.Други; ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Витоша"ВитошаMестност "В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА-БУНКЕРА-III ЕТАП, Квартал по регулация: 1А, УПИ I - 598, Идентификатор КККР (имот): 68134.2044.598175337vJe27ynnFIQ= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/VITOSHA/22-00-673.jpgВиза за проектиране
8DaCSrtFPK0=РВТ22-ГР00-53817.11.2022 г.Други; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Витоша"ВитошаMестност С. ВЛАДАЯ, Квартал по регулация: 79, УПИ XXXXVII - СОНС, Идентификатор КККР (имот): 11394.1798.793175335JBx68rHjvZA= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/VITOSHA/22-00-538.jpgВиза за проектиране
eUt4g3fGzwM=РВТ22-ГР00-60720.10.2022 г.Други; ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 5 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Витоша"ВитошаMестност "В. З. "БОЯНА", Квартал по регулация: 23, УПИ IX - 418,419, Идентификатор КККР (имот): 68134.1941.14061753344ql9BFe4qDM= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/VITOSHA/22-00-607.jpgВиза за проектиране
qqqA9gn7IGI=РСР22-АП00-627-[1]18.11.2022 г.ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 41, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 42, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Сердика"СердикаMестност ПРЗ И ИПР НА М."ПЗ ИЛИЯНЦИ-ИЗТОК", Квартал по регулация: 27, УПИ IX - 502.111, Идентификатор КККР (имот): 68134.502.4020, Планоснимачен район: Индустриална зона Военна рампа Изток-Запад, Планоснимачен № 1277175330O-jHM_JZsZU= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/SERDIKA/РСР22-АП00-627.jpgВиза за проектиране
UqkA7NO_DHg=РТР22-ГР94-256423.11.2022 г.ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Триадица"ТриадицаMестност "КРЪСТОВА ВАДА", Квартал по регулация: 47, УПИ IV - 201, Идентификатор КККР (имот): 68134.1007.366, Планоснимачен район: Кръстова вада, Планоснимачен № 201175294cjuWmH_11mg= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/TRIADICA/КВ.47.jpgВиза за проектиране
wkIRTEMIGVg=САГ22-ГР00-2736/1/30.11.2022 г.ДругиГлавен архитект на Столична общинаЛозенецКвартал по регулация: 75, УПИ VII - 237, Идентификатор КККР (имот): 68134.902.237, Планоснимачен район: кв. Долни Лозенец - 2-ри етап, Планоснимачен № 237, Адрес ул. Кокиче № 3, кв. ж.к. Лозенец175274h9D3oZLbFSc= ;esoft.portal/VIZI/2022/SAG22-GR00-2736-(1)-30.11.2022.jpgВиза за проектиране
YhpnTTGAuWg=САГ22-ГР00-2821/1/30.11.2022 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаЛозенецКвартал по регулация: 1, УПИ V - 15,VI - 16, Идентификатор КККР (имот): 68134.900.766, Планоснимачен район: Южен парк - част и Драг. спирка, Планоснимачен № 15,16, Адрес ул. Бяла № 8, кв. ж.к. Лозенец175273oI34vqoASiI= ;esoft.portal/VIZI/2022/SAG22-GR00-2821.pdfВиза за проектиране
JWmT1oUVsDs=САГ22-ГР00-2802/1/30.11.2022 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаПанчаревоКвартал по регулация: 32, УПИ I - 3323, Идентификатор КККР (имот): 44063.6207.946, Планоснимачен район: С. Лозен, Планоснимачен № 3323175272FS3h-li3EbI= ;esoft.portal/VIZI/2022/SAG22-GR00-2802.pdfВиза за проектиране
EC85EVFHa-4=РЛН22-ГР00-14408.09.2022 г.ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 41, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Люлин"ЛюлинMестност "ЛЮЛИН - 4 М. Р.", Квартал по регулация: 8, УПИ V-343, Идентификатор КККР (имот): 68134.4361.576, Планоснимачен район: Модерно предградие - кв.Обеля 3-та част - 1 том, Планоснимачен № 1465,1565175235gO-VBcKBO9k= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/LULIN/УПИ V-343, в.8, Л-н 4.jpgВиза за проектиране
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 1835 записи