НомерНомерДатаОснованиеИздателРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
XKpPeWIE6NU=САГ21-ГР00-2042(1)САГ21-ГР00-2042(1)20.10.2021 г.ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“МладостMестност НПЗ ИЗТОК, М. КЪРО, Квартал по регулация: 8а, УПИ V - 707,959, Идентификатор КККР (имот): 68134.4081.9875, Планоснимачен район: Южна градска територия 1-ва част, Планоснимачен № 707,959157413yR3PRlF847o= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-2042(1)_20.10.2021.JPGВиза за проектиране
78f4DYktP9A=САГ21-ГР00-2128(1)САГ21-ГР00-2128(1)19.10.2021 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаСредецMестност ГЛАВЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ЗОНИ Г-8 И Г-10, Квартал по регулация: 427, УПИ II - 1, Идентификатор КККР (имот): 68134.104.69, Идентификатор КККР (сграда/СОС): 68134.104.69.1, Планоснимачен район: Централна градска част - район Средец, Адрес бул. Васил Левски № 29, кв. Център157377TSbgrwV0YUQ= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-2128(1)_19.10.2021.JPGВиза за проектиране
EvPzorDmNTQ=САГ21-ГР00-2014(1)САГ21-ГР00-2014(1)19.10.2021 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаСредецMестност ГЛАВЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ЗОНИ Г-8 И Г-10, Квартал по регулация: 470, УПИ VI, Идентификатор КККР (имот): 68134.101.112, Идентификатор КККР (сграда/СОС): 68134.101.112.2/68134.101.112.2.4, Планоснимачен район: Централна градска част - район Средец, Адрес ул. Георги С. Раковски № 116, кв. Център157375Eujt2teMEi0= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-2014(1)_19.10.2021.JPGВиза за проектиране
ZuHxZO633qo=САГ21-ГР00-1767(2)САГ21-ГР00-1767(2)15.10.2021 г.ЧЛ. 133, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 5 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаВитошаMестност С. МЪРЧАЕВО, Квартал по регулация: 3, УПИ XII - 618, Идентификатор КККР (имот): 49597.1706.618, Планоснимачен район: С. Мърчаево, Планоснимачен № 222,716157360sKubk8hWCGA= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-1767(2)_15.10.2021.JPGВиза за проектиране
KEdsLvZ21fI=РВТ21-ГР00-385РВТ21-ГР00-38501.07.2021 г.Други; ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Витоша"ВитошаMестност "в.з. Симеоново-Драгалевци - III част", Квартал по регулация: 27, УПИ XI - 523, Идентификатор КККР (имот): 68134.2049.523157357vWd7DHeiTXY= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/VITOSHA/21-00-385.jpgВиза за проектиране
9WL6d8Svp98=САГ21-ГР00-2151(3)САГ21-ГР00-2151(3)19.10.2021 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“ПодуянеMестност СУХА РЕКА - ЗАПАД, Квартал по регулация: 13а, УПИ VIII - 2123, Идентификатор КККР (имот): 68134.610.2123, Планоснимачен район: Сухата река 1-ва част, Планоснимачен № 579157354ssflMFZ5ttA= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-2151(3)_19.10.2021.jpgВиза за проектиране
yq7oLwv_XAs=САГ21-ГР00-1836(1)САГ21-ГР00-1836(1)19.10.2021 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“ПодуянеMестност СУХА РЕКА - ЗАПАД, Квартал по регулация: 31, УПИ III - 36, Идентификатор КККР (имот): 68134.613.36, Планоснимачен район: Сухата река 2-ра част157353evEkBYvJ-i4= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-1836(1)_19.10.2021.jpgВиза за проектиране
oxNzffEH46M=САГ21-ГР00-1795(1)САГ21-ГР00-1795(1)19.10.2021 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“НадеждаMестност НАДЕЖДА 1Б, Квартал по регулация: 75, УПИ II - 2049,2050, Идентификатор КККР (имот): 68134.1386.2050, 68134.1386.2049, Планоснимачен район: Надежда - Бакърена фабрика 1-ва част - 2-ри том, Планоснимачен № 839,840,8461573514OYML21DdWY= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-1795(1)_19.10.2021.JPGВиза за проектиране
415XNIkuZBo=САГ21-ГР00-1997(1)САГ21-ГР00-1997(1)19.10.2021 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“ИскърMестност "ДРУЖБА-РАЗШИРЕНИЕ"       (УЛ. ОБИКОЛНА), Квартал по регулация: 510, УПИ XI - 1286, Идентификатор КККР (имот): 68134.1504.2438, Планоснимачен район: Южна градска територия 1-ва част, Планоснимачен № 1012157350uQ3X_hDqr2E= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-1997(1)_19.10.2021.JPGВиза за проектиране
ij_Lkr0QSKo=САГ21-ГР00-1722(5)САГ21-ГР00-1722(5)19.10.2021 г.ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 31, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 31, АЛ. 5 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаСтудентскиMестност ЖК МАЛИНОВА ДОЛИНА ЧАСТИ 1-ВА, 2-РА, 3-ТА, 4-ТА, 5-ТА И 6-ТА, Квартал по регулация: 49, УПИ IX - 4901, Идентификатор КККР (имот): 68134.1609.6143, Планоснимачен район: Южна градска територия 3-та част, Планоснимачен № 1575,3707157348GBYzn9Y3elU= ;esoft.portal/VIZI/2021/SAG21-GR00-1722(5)_19.10.2021.JPGВиза за проектиране
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 1576 записи