ДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
nE8yuu6ElsE=САГ22-ДР00-142423.05.2022 г.Главен архитект на Столична общинаПриемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община за 2021 г.   esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-DR00-1424_23.05.2022/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-DR00-1424_23.05.2022/Oditen doklad.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-DR00-1424_23.05.2022/OTCHET.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-DR00-1424_23.05.2022/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-DR00-1424_23.05.2022/pismo.pdfДоклад;Одитен доклад;Отчет;Проект за решение;Писмо 
g-m045nbSZo=САГ19-ГР00-730(25)17.05.2022 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация на бул. ,,Цариградско шосе“: на централно платно и локално платно, прилежаща на квартали 10, 11 и 12; изменение на план за улична регулация на бул. ,,Копенхаген“ и изменение на план за регулация на УПИ I-9949, УПИ V-общ. и УПИ VI-3602,3713; изменение границите на ,,Резервен терен за комуникации“, кв. 12, м. ,,Цариградско шосе 7-11 км“ и изменение на план за регулация на УПИ III ,,за озеленяване“, кв. 1, м. ,,Пътен възел Караулката-трамвай жк Младост-НПЗ Гара Искър“, район ,,МладостМладостMестност БУЛ."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" 7-МИ КМ, ЗА КВ.7,8,9,10,11,12,13,15,16,17, Квартал по регулация: 1,10,11,12,13,6г,81, УПИ 0 - МЕТРОСТАНЦИЯ 19,I,I - 5042,I - 6117,I - 9949,II,II - 1106,II - 600,II - общ.,III,III - 3681,3682,3683,III - 4017,IV - 4018,V - 2071,V - ОБЩ.,VI - 2156,VI - 3602,3713,VIII,VIII - 2964,X,X - 1110, Идентификатор КККР (имот): 68134.4092.949, Планоснимачен район: Южна градска територия 1-ва част,Южна градска територия 2-ра част, Планоснимачен № 2071,2156,2166,2187,2197,2521,2849,3282,3602,3681,3682,3683,4017,4018,5042,5101,540,546,902, Адрес бул. Цариградско шосе № 90, кв. 7-ми 11-ти километър esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-730_17.05.2022/Image_20220517_0002.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-730_17.05.2022/ДОКЛАД730.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-730_17.05.2022/Проект за решение 730.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-730_17.05.2022/ПИСМО 730.pdfГрафична част;Доклад;Проект за решение;Писмо 
TLwkcfotd5Y=САГ22-ГР00-160(5)11.05.2022 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VІІІ-189,190,191 в кв. 12а, м.„ж.к.Люлин-5мр”, район „Люлин”.ЛюлинКвартал по регулация: 12,12А, УПИ II,III,IV,IX, Идентификатор КККР (имот): 68134.4361.190, 68134.4361.189, 68134.4361.191, Планоснимачен район: Модерно предградие - кв.Обеля 3-та част - 1 том, Планоснимачен № 1253,1288,1394 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-160_11.05.2022/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-160_11.05.2022/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-160_11.05.2022/IZVADKA PR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-160_11.05.2022/IZVADKA PRZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-160_11.05.2022/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-160_11.05.2022/pismo 160.pdfДоклад;Проект за решение;ИЗВАДКА ПР;ИЗВАДКА ПРЗ ;Графична част;Писмо 
YoqoBmv_VUg=САГ17-ГР00-144(13)09.05.2022 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ I-180 „за офис, склад и безвредно производство” в нов кв. 96а, на м. кв. „Бенковски“ и изменение на план за улична регулация между о.т. 1 и о.т. 2 за откриване на нова улица от о.т.2а /нова/ до о.т.221/нова/, създаване на пешеходна алея и сервитут за водопровод Ф200Ч, район „Сердика“ СердикаИдентификатор КККР (имот): 68134.521.180, Планоснимачен район: Кв. Бенковски, Планоснимачен № 1113 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG17-GR00-144_09.05.2022/PISMO 144..pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG17-GR00-144_09.05.2022/GR2 (2).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG17-GR00-144_09.05.2022/DOKLAD144.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG17-GR00-144_09.05.2022/PROEKT ZA RESHENIE 144.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG17-GR00-144_09.05.2022/GR1 (3).zifПисмо;Графична част;Доклад;Проект за решение;Графична част 
0IKozPW02iM=САГ20-ГР00-2667(5)05.05.2022 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на одобрен „Парцеларен план (ПП) за площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в ПИ 0216 и трасе на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 42 на с. Бистрица-разширение и от кв. 13а на с. Бистрица до резервоар „Кокаляне“, район „Панчарево”ПанчаревоMестност с. Бистрица - разширението, Идентификатор КККР (имот): 04234.6066.434, Планоснимачен район: С. Бистрица-юг esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2667_05.05.2022/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2667_05.05.2022/MOTIVIRANO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2667_05.05.2022/ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2667_05.05.2022/ZADANIE_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2667_05.05.2022/RIOSV_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2667_05.05.2022/ПИСМО 2667.pdfДоклад;Графична част;Проект за решение;Задание;Решение на РИОСВ;Писмо 
aeHwZ_Bu4UI=САГ21-ГР00-2400(3)05.05.2022 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за обезпечаване на трасе и сервитутни граници за външно електро захранване (подземен кабел НН) до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12084.2719.2092 по КККР, землище на с. Волуяк, район „Връбница“ - Столична общинаВръбницаMестност с. Волуяк, Идентификатор КККР (имот): 12084.2719.2092, Планоснимачен район: С. Волуяк, Планоснимачен № 2092,363 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-2400_05.05.2022/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-2400_05.05.2022/MOTIVIRANO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-2400_05.05.2022/RIOSV_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-2400_05.05.2022/ZADANIE_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-2400_05.05.2022/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-2400_05.05.2022/PISMO 2400.pdfПроект за решение;Графична част;Становище от РИОСВ;Задание;Доклад;Писмо 
ZnudKHqieOI=САГ20-ГР00-2612(5)28.04.2022 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за трасе на външен водопровод от „Рилски водопровод“ до ПИ 04234.6066.434 и трасе на отводнителна тръба от ПИ 04234.6066.434 до ПИ 04234.6066.305 (река Бистрица“), район „Панчарево”.ПанчаревоMестност с. Бистрица, Идентификатор КККР (имот): 04234.6066.434, 04234.6066.305, Планоснимачен район: С. Бистрица-юг esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2612_28.04.2022/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2612_28.04.2022/ПИСМО 2612.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2612_28.04.2022/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2612_28.04.2022/Motivirano.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-2612_28.04.2022/Задание_Redacted.pdfПроект за решение;Писмо;Доклад;Графична част;Задание 
sBj3hxsi-lk=САГ20-ГР00-1208(15)27.04.2022 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.8725.113, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.16 и о.т.17, План за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т.23 до о.т.34 /нови/, кв. 4а /нов/, м. „Чепинци-Кравеферма „Д-р Пашов“, район „Кремиковци“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ КремиковциMестност ЧЕПИНЦИ-КРАВЕФЕРМА Д-Р ПАШОВ, Идентификатор КККР (имот): 68134.8725.113, Планоснимачен район: Бенковски - земеразделяне esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/САГ20-ГР00-1208.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/doklad.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/VP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/VP1 .zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/VODO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/IPRZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-1208_27.04.2022/EL.zifПроект за решение;Писмо;Доклад;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част 
gMmj9EvdiXM=САГ16-ТП00-126(36)26.04.2022 г.Главен архитект на Столична общинаПрекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на м. „Надежда 1a“, район „Надежда“ в частта му относно УПИ I-2036 „за офиси“, УПИ IV-579,580 и УПИ IX-577,578 от кв. 7г, за които не е одобрен план за регулация, поради непредставяне на предварителен договор по чл.15 или чл.17 от ЗУТ, съгласно т. 1 от Решение № 408 по Протокол № 43/18.07.2013 г. на Столичния общински съвет.НадеждаMестност НАДЕЖДА 1А, Квартал по регулация: 7г, УПИ I - 2036,IV - 579,580,IX - 577,578, Планоснимачен район: Надежда - Бакърена фабрика 1-ва част - 3-ти том, Планоснимачен № 216,577,578,579,580, Адрес ул. Хаджи Мано Стоянов № 18, кв. ж.к. Надежда I esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-TP00-126_26.04.2022/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-TP00-126_26.04.2022/PISMO 126.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-TP00-126_26.04.2022/DOKLAD 126.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-TP00-126_26.04.2022/ZP.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-TP00-126_26.04.2022/PR.pdfПроект за решение;Писмо;Доклад;Извадка от ЗП;Извадка от ПР 
HTSbhqSamng=САГ21-ТП00-56(22)21.04.2022 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация (ИПР) на ул. „Траян Танев“ в участъка от о.т.10 до о.т.35, ул. „Дъб“ от о.т.31 до о.т.33, улици от о.т.34 до о.т.88 и от о.т.87 до о.т.89 и прилежащи УПИ I-„за черква“ в кв. 22, УПИ I-„за културен дом и клубове“ в кв. 24а, УПИ VII-387, УПИ VIII-388, УПИ IX-390,391, УПИ X-392 и УПИ XI-388а в кв. 33, УПИ XXVII-389 и УПИ XXVI-346 в кв. 34, кв. „Суходол“, район „Овча купел“ и план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Канализация“.Овча купелMестност кв. Суходол, Квартал по регулация: 22,24А,33,34, УПИ УПИ I-„за черква“, УПИ I-„за културен дом и клубове“, УПИ VII-387, УПИ VIII-388, УПИ IX-390,391, УПИ X-392 и УПИ XI-388а, УПИ XXVII-389 и УПИ XXVI-346, Планоснимачен район: Кв. Суходол, Адрес ул. Бели брод № 2А, кв. Суходол esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-TP00-56_21.04.2022/IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-TP00-56_21.04.2022/Kanalizaciq.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-TP00-56_21.04.2022/NP 1-1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-TP00-56_21.04.2022/NP 4-4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-TP00-56_21.04.2022/NP 5-5.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-TP00-56_21.04.2022/Проект за решение.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-TP00-56_21.04.2022/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-TP00-56_21.04.2022/ПИСМО-56.pdfГрафична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Проект за решение;Доклад;Писмо 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 133 записи