Дирекция "Административно обслужване"

Заверяване на преписи от документи, на копия от планове и документацията към тях и на копие от инвестиционни проекти

Сканиране на документи, на планове и документацията към тях и на инвестиционни проекти