Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове – ОУП и ПУП

Цена

Необходими документи

  1. Заявление свободен текст
  2. Документ за собственост
  3. Скица на имота (имотите)
  4. Удостоверение за наследници - при наследствен имот

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни, Експресна със срок 7 дни

Цена

20 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни; 30 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 20 лв. за обикновена услуга); 40 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 20 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община