Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и

Цена Заяви

Необходими документи

  1. Скица на имота
  2. Заявление свободен текст

Срок

Обикновена услуга: 30 дни, Бърза услуга: 14 дни, Експресна услуга: 7 дни

Цена

При заявяване и получаване на гише без графика: 20 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни; 30 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 20 лв. за обикновена услуга); 40 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 20 лв. за обикновена услуга) При заявяване и получаване на гише с графика от физическо лице: - при избран формат на графиката А4 за обикновена услуга със срок 30 дни се заплаща 22 лв; 33 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 22 лв. за обикновена услуга); 44 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 22 лв. за обикновена услуга); - при избран формат на графиката А3 за обикновена услуга със срок 30 дни се заплаща 24 лв; 36 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 24 лв. за обикновена услуга); 48 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 24 лв. за обикновена услуга); При заявяване и получаване на гише с графика от юридическо лице: - при избран формат на графиката А4 за обикновена услуга със срок 30 дни се заплаща 32 лв; 48 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 32 лв. за обикновена услуга); 64 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 32 лв. за обикновена услуга); - при избран формат на графиката А3 за обикновена услуга със срок 30 дни се заплаща 34 лв; 51 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 34 лв. за обикновена услуга); 68 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 34 лв. за обикновена услуга); Услугата може да бъде заявена и по електронен път за един избран имот. При заявяване и получаване по електронен път от физическо лице с или без графика: 20 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни; 30 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 20 лв. за обикновена услуга); 40 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 20 лв. за обикновена услуга); При заявяване и получаване по електронен път от юридическо лице с или без графика: 30 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни; 45 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 30 лв. за обикновена услуга); 60 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 30 лв. за обикновена услуга).

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община