Вписване на собственост в разписните списъци

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец
  2. Документ за собственост
  3. Актуална скица

Образец на заявление

Срок

Срок 7 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 1

Цена

10 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране”