Заверка на скица след изтичане на срока

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец
  2. Документ за собственост
  3. Оригинална скица

Срок

Обикновена услуга: 14 дни Бърза услуга: 7 дни Експресна услуга: 3 дни

Цена

- Обикновена услуга - 2.00 лв - Бърза услуга - 3.00 лв - Експресна услуга - 4.00 лв

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране”