Нанасяне на сграда

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец
  2. Документ за собственост
  3. Данни от извършено геодезическо заснемане
  4. Данни за правоспособното лице, извършило заснемането

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 4

Цена

7 лв. на 1 бр. точки за обикновена услуга със срок 30 дни; 10.50 лв. на 1 бр. точки за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 7 лв. на 1 бр. точки за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране”