Нанасяне на специализирани данни

Цена

Необходими документи

  1. Мотивирано предложение /ако е необходимо/
  2. Договор с експлоатиращите предприятия

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 17 и Приложение № 9, т. 52б от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от броя на точките и избрания срок за изпълнение: за обекти до 10 точки - по 7,00 лв. на 1 бр. точка за обикновена услуга със срок 30 дни; по 10,50 лв. на 1 бр. точка за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 7,00 лв. на 1 бр. точка за обикновена услуга); за обекти от 10 до 50 точки - по 5,00 лв. на 1 бр. точка за обикновена услуга със срок 30 дни; по 7,50 лв. на 1 бр. точка за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 5,00 лв. на 1 бр. точка за обикновена услуга); за обекти над 50 точки - по 3,00 лв. на 1 бр. точка за обикновена услуга със срок 30 дни; по 4,50 лв. на 1 бр. точка за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 3,00 лв. на 1 бр. точка за обикновена услуга);.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Началник Отдел "Общ устройствен план"