Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ от Главния архитект на Столична община, с предоставените му правомощия