Процедура за одобряване на план за застрояване от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала

Заяви