Процедура за одобряване на план за регулация от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала)

Заяви