Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ) - за Дирекция “Общински строителен контрол”