Водовземане от минерални води за хидрогеотермално отопление и всички други стопански и производствени цели