Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за газова инсталация за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради

  • Освобождаване от такси в следните случаи