Презаверка на разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на Столична община