Разрешаване на устройствена процедура за обекти на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия от Главния архитект на Столична община

Заяви