Издаване на разрешение за строеж

Заяви
  • Освобождаване от такси в следните случаи