План за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. жк "Горубляне 2", район Младост

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Младост ЖК ГОРУБЛЯНЕ 2

Прикачени документи

Тип
Други Преглед
Геология и хидрология Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Други Преглед
Други Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Други Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Вертикална планировка Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема елзахранване Преглед