План за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А - разширение“ - м. „БАН - VII - VIII км“ - първи етап, р-н „Младост“ СО

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Квартал УПИ Друго адресно описание
Младост м. „Младост 1А - разширение“ - м. „БАН - VII - VIII км“ - първи етап

Прикачени документи

Тип
Ситуация Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Напречен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Други Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема Канализация Преглед
Обяснителна записка Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Обяснителна записка Преглед
Схема елзахранване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед