Подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилещен комплекс "Овча купел 1 - 4, 5, 6 микрорайон", район "Овча купел"

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Овча купел жк "Овча купел 1 - 4, 5, 6 микрорайон"

Прикачени документи

Тип
Обяснителна записка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема Канализация Преглед
Обяснителна записка Преглед
Схема Топлофикация Преглед
Схема Топлофикация Преглед
Обяснителна записка Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
Обяснителна записка Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
Обяснителна записка Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Обяснителна записка Преглед
Схема елзахранване Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Други Преглед