План за регулация и застрояване на м. "Младост 1 - Мусагеница"

Правно основание

Статус

В процедура - обявяване на решения на Столичен Общински Съвет (СОС)

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Студентски м. "Младост 1 - Мусагеница"

Прикачени документи