Проект за подробен устройствен план - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на м. Парк „Борисова градина”

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Квартал УПИ Друго адресно описание
Лозенец
Изгрев
Средец

Прикачени документи

Тип
Схема КИН Преглед
Вертикална планировка Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Велосипедна мрежа Преглед
Схема Топлофикация Преглед
Схема Топлофикация Преглед
Схема Топлофикация Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Схема собственост Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
Схема на преместваеми обекти Преглед
Схема на преместваеми обекти Преглед
Схема на преместваеми обекти Преглед
Схема на преместваеми обекти Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
Схема озеленяване Преглед
Опорен план Преглед
Опорен план Преглед
Опорен план Преглед
Опорен план Преглед
Опорен план Преглед
Опорен план Преглед
Опорен план Преглед
Други Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Пешеходна достъпност Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед