ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, М. "Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР", РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

Правно основание

Статус

Изпратени за съгласуване

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Подуяне ЖК Х. ДИМИТЪР

Прикачени документи

Тип
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Канализация - площоразпределение Преглед
Канализация - площоразпределение Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Схема КИН Преглед
Надлъжен профил Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
Схема на преместваеми обекти Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
Схема Топлофикация Преглед
Схема Топлофикация Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Вертикална планировка Преглед