Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности „ж.к. Горубляне 2”, НПЗ „Изток“ - подзона „Горубляне”, „ж.к. Горубляне 3” и „кв. Горубляне”, район „Младост“, Столична община

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Младост ЖК ГОРУБЛЯНЕ 2
Младост НПЗ ИЗТОК - ПОДЗОНА ГОРУБЛЯНЕ
Младост ж.к. Горубляне 3
Младост КВ. ГОРУБЛЯНЕ

Прикачени документи

Тип
Обяснителна записка Преглед
Други Преглед
Други Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Паркоустройство Преглед
Паркоустройство Преглед
Паркоустройство Преглед