Изменение на план за регулация в зоната на кръстовището на ул. "Люба Величкова", м. НПЗ "Хладилника - Витоша" - части север и юг - улична регулация от о.т.11и до о.т.58г и на улица между о.т.6а и о.т.74 и между о.т.91 до и о.т.6а

Правно основание

Статус

Влезли в сила

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Лозенец "БОРИСОВА ГРАДИНА-ПОГРЕБИТЕ II ЧАСТ"
Лозенец М. НПЗ "ХЛАДИЛНИКА-ВИТОША", ЧАСТИ СЕВЕР И ЮГ

Прикачени документи

Тип
Обяснителна записка Преглед
Обяснителна записка Преглед
Напречен профил Преглед
Напречен профил Преглед
Напречен профил Преглед
Ситуация Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед