ПУП – ПУР, ИПУР на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км. 52+760 до км. 58+602 и ИПР на засегнатите части от контактните квартали, райони Витоша, Овча купел, Красна поляна и Люлин

Правно основание

Статус

Обжалвани в съда

Обхват

Район Местност Квартал УПИ Друго адресно описание
Витоша
Овча купел
Красна поляна
Люлин

Прикачени документи

Тип
Надлъжен профил Преглед
Обяснителна записка Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Ситуация Преглед
Други Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Обяснителна записка Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Обяснителна записка Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед