ПРЗ на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ район „Кремиковци“, изработен по реда на чл.16 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Кремиковци Прилежащи територии на бул. "Чепинско шосе"

Прикачени документи