Проект на подробен устройствен план - план за регулация на м. "Симеоново-лифтова станция", район Витоша

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Витоша

Прикачени документи