Проект за изменение на план за регулация и план-схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“-подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Младост

Прикачени документи

Тип
Геология и хидрология Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
ПТКП Преглед
Обяснителна записка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема водопровод Преглед
ПР – План за регулация Преглед