План за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ по реда на чл. 22 от ЗУТ за част от територията на м. "Ж.К. ГОРУБЛЯНЕ 2", РАЙОН МЛАДОСТ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Младост ЖК ГОРУБЛЯНЕ-2

Прикачени документи

Тип
Други Преглед
Други Преглед
Геология и хидрология Преглед
Растителност Преглед
Геометрично решение Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Напречен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Записка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема водопровод Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед