План за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“-подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Младост ЖК ГОРУБЛЯНЕ-2
Младост НПЗ "ИЗТОК-ПОДЗОНА "ГОРУБЛЯНЕ"
Младост ж.к. Горубляне 3
Младост КВ.ГОРУБЛЯНЕ

Прикачени документи

Тип
Растителност Преглед
Растителност Преглед
Растителност Преглед
Други Преглед
Други Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Геометрично решение Преглед
Геометрично решение Преглед
Геометрично решение Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема елзахранване Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Велосипедна мрежа Преглед
Пешеходна достъпност Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Надлъжен профил Преглед
Пешеходна достъпност Преглед
Схема озеленяване Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед