ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за обезпечаване велосипедна алея от ВТУ "Тодор Каблешков" до гара "Пионер", райони "Слатина" и "Изгрев"

Правно основание

Статус

В процедура - обявяване на решения на Столичен Общински Съвет (СОС)

Обхват

Район Местност Квартал УПИ Друго адресно описание
Слатина
Изгрев

Прикачени документи

Тип
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план Преглед
ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед