Kомплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: Модернизация на железопътен участък: „София-Перник-Радомир“, за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир част от Трансевропейската транспортна мрежа“ в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1 – Част ПУП – ИПРЗ, ИПУР и ПП

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник

Обхват

Район Местност Квартал УПИ Друго адресно описание
Витоша
Красна поляна
Овча купел
Илинден
Сердика

Прикачени документи

Тип
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
Ситуация Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед