Проект за ПУП – ИПР на кв.18, кв.34, кв.37, кв.40, кв.41а, кв.43, кв.44, кв.48, кв.51, кв.58, кв.59, кв.74, кв.74а, кв.82а, кв.86, кв.86а, кв.87 и кв.105, м.“Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“ – СО.

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Триадица "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК"

Прикачени документи

Тип
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема хидротехническа Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема озеленяване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед