Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на село Кокаляне, район Панчарево (за територията на м. „с. Кокаляне, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, м. „2-ро разширение на в.з. Кокалянски ханчета“ и м. „в.з. Михово блато“)

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Панчарево "КОКАЛЯНСКИ ХАНЧЕТА"

Прикачени документи

Тип
Карта геоложко зониране Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Обяснителна записка Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Комуникационно транспортна схема Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Схема водопровод Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед