Проект за ПУП - ПРРЗПЖК на м. "Люлин 1-ви м.р."

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Люлин

Прикачени документи