Проект за ПУП-ПРЗ на м. "Люлин 1-ви м.р." - кв. 73 по реда на чл. 16 от ЗУТ

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Люлин

Прикачени документи