ПРЗ за ПЗ Илиенци-изток - по чл. 16 от ЗУТ

Правно основание

Статус

Влезли в сила

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Сердика

Прикачени документи

Тип
Надлъжен профил Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПР – План за регулация Преглед